متخصص پوست ، مو و لیزر

ساب سیژن جهت آماده سازی جای جوش عمیق برای لیزر

ساب سیژن روشی است که به منظور  آماده سازی پوست مبتلا به اسکار های فرورفته  از جمله جای جوش برای لیزر ،انجام می پذیرد و در واقع برای کسب نتیجه خوب انجام آن ضروری است.

هر بار که فرد جوش می زند ،در آن ناحیه التهابی به وجو د می آید که باعث کشیده شدن پوست به داخل و چسبندگی پوست به سطوج زیرین آن و ایجاد فرورفتگی در آن ناجیه می شود.برای اینکه لیزر یا هر روش دیگری بتواند به درمان جای جوش فرورفته کمک کند،در ابتدا باید این چسبندگی ها باز شود و کف اسکار از بافت زیرین جدا شود و بالا بیاید.این کار به کمک ساب سیژن انجام پذیر است.

در این روش پس از تزریق مقدار مشخصی ماده تامیسنت(بی جسی)،سوراخ کوچکی در زیر موهای بناگوش ایجاد می شود و از آنجا کانولایی به زیر سطح پوست هدایت می شود و با حرکات رفت و برگشتی چسبندگی های زیر جای جوش را باز می کند.ممکن است مقداری تورم و خون مردگی ایجاد شود که در ظرف چند روز بر ظرف می شود. ایجاد خون مردگی به نوبه خود حتی می تواند مفید باشد و به عنوان یک پرکننده طبیعی برای جای جوش عمل کند.ساب سیژن را می توان حتی با لیزر در یک روز انجام داد.